นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy policy

เราคือใคร? 

 

เราคือ ใจด๊อก เรสคิว ตั้งอยู่ที่ 103 Gaunt Street, London SE1 6DP / info@jaidogrescue.org 

 

งานของเราคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้แก่สุนัขจรจัดในประเทศไทย จุดประสงค์หลักของใจด๊อก เรสคิว คือ “การส่งเสิรมการมีน้ำใจต่อสัตว์ และบรรดาสุนัขจรจัดทั่วโลกที่ถูกทอดทิ้ง โดยเฉพาะในประเทศไทย ด้วยการให้การดูแลที่เหมาะสม ปกป้องเขา ให้ความปลอดภัยแก่สัตว์ที่ต้องการการูแล ตลอดจนให้การรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่าง ที่เกิดจากการถูกทำร้าย และสอนให้คนเข้าใจเรื่องสวัสดิภาพของสัตว์โดยทั่วไป การป้องการความโหดร้ายและความทุกข์ทรมาณของสัตว์ 

 

นโยบายนี้คืออะไร? 

 

ที่ใจด๊อก เรสคิว เราให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นอย่างยิ่ง : 

 

 • แยกแยะประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากท่าน 
 • ชี้แจงเหตุผลที่ต้องมีข้อมูลส่วนตัวของท่าน 
 • ชี้แจงระยะเวลาที่จะเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ 
 • ชี้แจงเหตุผลในการเปิดเผยข้อมูลของท่านให้กับบุคคลอื่น โดยจะรายงานให้ทราบว่าผู้ที่จะได้รับข้อมูลนั้นเป็นใคร 
 • วางหลักเกณฑ์อันถูกต้องตามกฏหมายในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน 
 • ชี้แจงเหตุผลหากท่านปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลตามที่เราขอไป 
 • ชี้แจงสิทธิ และทางเลือกที่ท่านมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน 
 • ชี้แจงวิธีการที่เราจะติดต่อกับท่าน หรือเมื่อท่านติดต่อกับเรา 

 

ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่นแก่เรา? 

ท่านจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้นั้น ในการให้ข้อมูลส่วนตัวของเขา ในการดำเนินงานของเราตามรายละเอียดต่อไปนี้ 

และโปรดอย่าส่งข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นให้แก่เรา หากท่านไม่ได้รับคำยินยอมจากบุคคลผู้นั้น 

 

ข้อมูลส่วนตัวอะไรบ้างที่เราต้องการ? 

 

ข้อมูลที่จะช่วยในการหาทุนสำหรับงานการกุศลของเรา การติดต่อกับผู้บริจาคและผู้ให้การสนับสนุนในการจัดหาบ้านให้แก่สุนัขในความดูแลของเรา 

ข้อมูลเหล่านี้อาจรวมถึงชื่อและนามสกุลของท่าน วันเดือนปีเกิด อีเมล์ ที่อยู่ จำนวนเงินที่บริจาค จำนวนครั้งที่บริจาค รายละเอียดบัญชีธนาคาร และข้อมูลอื่น ที่เกี่ยวข้อง โปรดทราบว่า การบริจาค ข้อมูลบัญชีธนาคาร หรือหมายเลขบัตรเครดิตที่เราได้รับผ่านเว็บไซต์นั้น จะถูกนำเข้ารหัสอย่างปลอดภัย 

 

เราสามารถรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่านได้จากทางใดบ้าง? 

 

เราสามารถรวบรวามข้อมูลส่วนตัวของท่านได้: 

 

โดยตรงจากท่าน 
ข้อมูลที่ท่านมอบให้แก่เราระหว่างที่มาเยือนสถานที่ของเรา การสอบถามข้อมูล หรือการบริจาคผ่านเว็บไซต์ การลงทะเบียน หรือซื้อบัตรเข้าชมงาน การติดต่อกับเราผ่านอีเมล์หรือทางโทรศัพท์ 

จากผู้อื่น 
หากท่านได้ให้ความยินยอมที่จะมอบข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับใจด๊อก เรสคิว (เช่นบริจาคผ่านหน่วยงานใดที่ช่วยการหาทุน เช่น Just Giving เป็นต้น) 

ข้อมูลสาธารณะ 
เฟซบุ๊ก อินสตราแกรม ลิงก์ดีแอลเอ็น …….. ยูทูป 

 

ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกนำมาใช้อย่างไร และด้วยเหตุผลใด? 

 

ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะช่วยเราในการระดมทุน การติดต่อกับผู้สนับสนุน และผู้บริจาค รวมถึงกิจกรรมด้านการกุศลของเรา โดยเฉพาะในการจัดหาบ้านให้สุนัข การหาอาสาสมัคร และหาข้อมูลด้านการตลาด 

นอกจากนี้ เรายังรวบรวข้อมูลที่ได้มาจากการเข้าเไซต์ของเรา เช่นหน้าไหนที่มีผู้เข้ามาบ่อยครั้ง และให้ความสนใจในด้านการให้บริการ ด้านกิจกรรม หรือการบริการที่ได้รับความสนใจมากทึ่สุด นอกจากนั้น เราอาจติดตามผู้ที่เข้ามาในเพของเราว่าเข้าไปดูลิงก์ใดบ้างในอีเมล์จากใจด๊อก เรสคิว เราอาจนำข้อมูลดังกล่าวมาเพืจะได้ปรับทุกอย่างให้ตรงกับความต้องการของแต่ละท่าน ที่เข้ามาที่เว็บไซต์ของเราอีกด้วย เป็นการช่วยให้สามารถให้บริการที่ดีที่สุดแด่ผู้ที่สนใจ หากเป็นไปได้ เราก็จะรวบรวมข้อมูลต่าง ที่ไม่ได้เจาะจงถึงผู้ใดที่เข้ามาที่เวไซต์ของเรา และอาจนำข้อมูลต่าง นั้นมาใช้ เพื่อรวบรวมคนที่อาจสนใจในการบริการของเรา ท่านสามารถเข้าไปดูได้ใน คุกกี้ โพลิซี ของเรา 

 

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฏหมาย 

 

เราสามารถรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ต่อเมื่อมีสาเหตุที่แท้จริง และชอบด้วยกฏหมายที่จะทำเช่นนั้น และจะไม่ทำความเสียหายให้กับสิทธิประโยชน์ของท่าน ผลประโยชน์อันชอบด้วยกฏหมายของเรานั้น คือการส่งเสริมสถานะของสัตว์ให้ดีขึ้น การหาทุน จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในการรณรงค์หาทุน 

ทั้งหมดนี้คือ เราอาจนำข้อมูลส่วนตัวของท่านมาใช้ในการตลาด ป้องกันการฉ้อโกง ความปลอดภัยในการสื่อสารด้านข้อมูล ป้องกันอาชญากรรม การตรวจจับและการวิเคราะห์ อันจะช่วยให้เราสามารถพัฒนางานของเรา และสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมแก่ท่าน รวมถึงการรณรงค์หาทุนของเราอีกด้วย 

 

เป้าหมายของเรา คือ: 

 

  • การตลาดโดยตรงเราจะจัดส่งข้อมูลทางด้านการตลาดผ่านทางไปรษณีย์ หรืออีเมล์ ตามจุดมุ่งหมายของ ใจด๊อก เรสคิว ด้วยความมั่นใจในข้อมูลที่ตรงกับความสนใจของท่าน 

 

  • ข้อมูลที่เป็นโยชน์แด่ท่าน: การประมวลข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นการปกป้องท่านจากการถูกหลอก ในระหว่างที่มีการติดต่อกับเราทางเวบไซต์ และเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยในของระบบของเรา 

 

  • มุ่งตรงต่อความต้องการ:  พัฒนาด้านการจัดการที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ของผู้ที่ให้การสนับสนุนแก่เรา 

 

  • การวิเคราะห์: การประมวลข้อมูลส่วนตัวของท่าน สามารถช่วยให้เราจัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและตรงกับความต้องการของท่านได้  โดยมิให้มีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิและผลประโยชน์ของท่าน

 

  • การค้นคว้า: ช่วยให้เกิดผลที่ดีด้านการส่งเสริม การโฆษณา พัฒนาการบริการของเรา และความสัมพันธ์ที่เรามีกับท่านอีกด้วย 

 

  • ความถูกต้อง: เราอาจต้องสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ที่ให้การสนับสนุนเรา และผู้ที่กำลังจะได้รับการบริการจากเรา ตลอดจนพันธมิตรด้านธุรกิจของเรา ว่าบริษัทหรือบุคคลเหล่านี้ เคยมีประวัติการฉ้อโกง การติดสินบน หรือการทุจริต หรือไม่

 

We will process your personal data for our legitimate interests in a way we consider you would reasonably expect, to be proportionate and with minimal impact on your privacy. We will carry out assessments to ensure that we consider whether the processing is necessary and by balancing it out with your rights and freedoms.

You have a right to object to your personal data being processed under legitimate interests if you do not consider we have compelling legitimate grounds for the processing.

 

เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นเวลานานเท่าใด? 

 

เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้จนกว่าท่านจะให้เราลบออก 

 

เราจะแชร์ข้อมูลส่วนตัวของท่าน กับใครบ้าง? 

 

เราใช้บริการของ Microsoft Office 365 (ไมโครซอฟท์ ออฟฟิ 365), Mailchimp (เมล์ชิ้มพ์), Gravity Forms (แกรฟวีตี้ ฟอร์ม), Beacon CRM (บีคอน ซีอาร์เอ็ม) Stripe (สไตรพ), PayPal (เพย์พาว), CAF Bank (UK) (ธนาคารซีเอเอฟ – สหราชอาณาจักร) Kasikorn Bank (Thailand) ธนาคารกสิกรไทย (ประเทศไทย) บริษัทเหล่านี้จะเป็นผู้ประมวลข้อมูล การดำเนินงานของเรา ภายใต้กฏคุ้มครองข้อมูล 

เราอาจใช้บริการจัดการหาทุน จากบริษัทและเอเจนซี่ด้านการตลาด ให้รวบรวมข้อมูลให้เรา 

เมื่อใดที่มีการเข้าหาข้อมูลในที่อื่น ๆ (รวมถึงโซเชียลมีเดีย) ที่ทางใจด๊อก เรสคิวใช้ประจำ เราจะร่วมกันควบคุมข้อมูลของท่านกับเขา และจะดูแลข้อมูลของท่านควบคู่กันกับนโยบายคุกกี้ของเขา ในกรณีดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถเข้าไปอัพเดทคุกกี้ของท่านได้ทางใจด๊อก เรสคิว แต่จะสามารถทำได้ที่แพลทฟอร์มนั้น ๆ โดยตรง 

ยกตัวอย่างเช่น เมื่อท่านเข้าไปยังหน้าเฟบุ๊ของใจด๊อก เรสคิว ทางเฟบุ๊อาจขึ้นคุกกี้ที่คอมพิวเตอร์ของท่าน ขึ้นอยู่กับนโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนตัวและนโยบายของคุกกี้ แต่ท่านสามารถควบคุมการจัดตั้งคุกกี้ที่ไม่เกี่ยวข้องได้โดยเข้าไปยังบัญชีเฟบุ๊ของท่านเอง   

 

ในปัจจุบัน ใจด๊อก เรสคิว ยังคงควบคุมข้อมูลร่วมกับบุคคลที่สาม คือ: 

 

 

เราใช้พื้นฐานด้านกฏหมายใด ในการนำข้อมูลของท่านไปใช้? 

 

หลังจากได้รับข้อมูลส่วนตัวโดยตรง เราก็จะขอคำยินยอมจากท่านหรือคำยินยอมจากบุคคลที่สามที่ท่านได้รับมาแล้ว มาใช้ในการดำเนินการต่อไป 

 

จะเกิดอะไรขึ้น หากท่านปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลกับเราตามที่ได้ขอไป หรือหากท่านขอให้เรายุติการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านั้นต่อไป? 

เราจะหยุดการดำเนินงานและยุติการติดต่อกับท่าน 

 

เราจะตัดสินใจโดยอัตโนมัติหรือไม่? 

ไม่ เราจะไม่ตัดสินใจหรือจัดโปรไฟลแบบอัตโนมัติ  

 

มีการใช้คุกกี้ในการรวบรวมข้อมูลของท่านหรือไม่? 

เพื่อเป็นการให้บริการที่ดีขึ้นแก่ท่านทางเว็บไซต์ เราจะใช้คุกกี้รวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่าน 

 

เราจะนำข้อมูลของท่านออกนอก EEA หรือไม่? 

เราอาจย้ายข้อมูลของท่านออกนอก EEA ให้กับผู้ดำเนินการด้านข้อมูลที่อยู่ภายใต้กฏการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของ EU-US เท่านั้น 

 

ท่านมีสิทธิใดบ้างกับข้อมูลของท่านที่อยู่กับเรา? 

ตามกฏหมาย ท่านมีสิทธิหลายประการ ในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเพิ่มเติม และคำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิของท่าน สามารถหาได้จากหน่วยงานควบคุมการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศของท่าน 

 

  • สิทธิในการได้รับข้อมูล
   ท่านมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ชัดเจน และเข้าใจง่าย เกี่ยวกับวิธีการที่เรานำข้อมูลของท่านมาใช้ อันเป็นเหตุผลที่เราชี้แจงให้ท่านได้ทราบเกี่ยวกับนโยบายนี้

 

  • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
   ท่านมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงข้อมูลของท่าน (ที่เรากำลังดำเนินการอยู่) ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ (ที่ใกล้เคียงกับข้อมูลที่ปรากในนโยบายความเป็นส่วนตัวอันนี้) ทั้งเพื่อให้ท่านสามารถรับทราบและตรวจสอบได้ว่าการกระทำของเรานั้นเป็นไปตามกฏหมายการปกป้องข้อมูล

 

  • สิทธิในการแก้ใข
   ท่านมีสิทธิ์ที่จะให้มีการแก้ไขข้อมูลใด ๆ ที่อาจไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน

 

  • สิทธิในการลบล้าง
   ในกรณีนี้อาจเรียกได้ว่าเป็น “สิทธิที่จะถูกลืม” คือท่านสามารถเรียกร้องให้ลบข้อมูลบางอย่างของท่าน ที่ไม่มีความจำเป็นจะถูกนำมาใช้ซ้ำซ้อน ถึอเป็นข้อยกเว้น แม้ว่าจะไม่ใช่สิทธิในการลบล้างโดยทั่วไปก็ตาม

 

  • สิทธิในการควบคุมการดำเนินการ
   ท่านมีสิทธิ์ที่จะระงับการใช้ข้อมูลของท่าน แต่เราสามารถที่จะเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ได้ แม้จะไม่ได้นำไปใช้อีกต่อไป และจะบันทึกการระงับนั้นไว้ เพื่อจะได้ไม่นำมาใช้อีก ในโอกาสต่อไป

 

  • สิทธิในการเขาถึงข้อมูล
   ท่านมีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลและนำไปใช้ในการบริการอื่น ได้ ตามความประสงค์ เช่น หากท่านต้องการเปลี่ยนผู้จัดหาใหม่ ก็สามารถโยกย้ายข้อมูลต่าง ๆ ไปยังที่อื่น จากระบบ IT ของเราไปยังของคนใหม่ได้อย่างปลอดภัย และไม่กระทบกระเทือนต่อการใช้งาน

 

  • สิทธิในการคัดค้านการดำเนินงาน
   หากท่านไม่มีความประสงค์ที่จะเปิดโอกาสให้กว้างขึ้น ท่านก็มีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการดำเนินงานบางอย่างได้รวมถึงการดำเนินงานด้านการตลาด (ตัวอย่าเช่น ……….)

 

  • สิทธิในการร้องเรียน
   หากท่านไม่พอใจวิธีการดำเนินงานบางอย่างของเรา ท่านก็มีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการในการใช้ข้อมูลของท่านกับหน่วยงานการกำกับดูแลการปกป้องข้อมูลในประเทศของท่านได้

 

  • สิทธิในการยกเลิกข้อตกลง
   ท่านมีสิทธิ์ได้ทุกเมื่อ ที่จะยกเลิกข้อตกลงใด อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวที่ท่านได้ให้ไว้กับเรา (อย่างไรก็ตาม แม้ว่าท่านจะยกเลิก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งใดที่เราได้ทำไปแล้วเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่านก่อนหน้านั้น เป็นการกระทำอันผิดกฏหมาย) ทั้งนี้รวมถึงสิทธิของท่านที่จะเพิกถอนคำยินยอมที่จะให้เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาด

 

โดยทั่วไปแล้ว เราจะมอบข้อมูลตามที่ขอมา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ แต่ในบางกรณีอาจมีการเรียกค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมในการดำเนินการ ที่ไม่มีมูลเหตุ หรือมีการขอข้อมูลเดิม อย่างมากมาย ซ้ำแล้วซ้ำอีก  

เราก็อาจถือสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคำขอร้องดังกล่าวได้ 

โปรดพิจารณาคำร้องขอของท่านก่อนยื่นให้เรา และเราจะตอบกลับไปโดยเร็วที่สุด เท่าที่จะทำได้ โดยทั่วไปจะประมาณหนึ่งเดือน หลังจากได้รับคำขอร้องจากท่าน หากมีความจำเป็นจะต้องใช้เวลานานกว่านั้น ก็จะเรียนให้ท่านทราบ 

 

ติดต่อท่านอย่างไร ? 

 

เราสามารถติดต่อท่านได้ทางโทรศัพท์ อีเมล์ หรือทางโซเชียลมีเดีย หากท่านประสงค์จะให้ติดต่อผ่านระบบใด โปรดแจ้งให้เราทราบด้วย 

 

ท่านสามารถติดต่อเราได้อย่างไร? 

 

เมื่อใดที่ท่านไม่พอใจกับการดำเนินการของเราในด้านข้อมูล หรือท่านมีคำถามเกี่ยวกับการดำเนินงาน ก็สามารถติดต่อกับเราได้ที่ : Jai Dog Rescue , 103 Gaunt Street. London SE1 6DP หรือ info@jaidogrescue.org 

หากการตอบรับคำร้องเรียนจากเรา ไม่เป็นที่พอใจของท่าน หรือหากท่านมีความรู้สึกว่าการดำเนินการของเราเกี่ยวกับข้อมูลของท่านไม่เป็นไปตามกฏหมายปกป้องข้อมูลส่วนตัว ท่านสามารถยืนคำร้องเรียนไปยัง หน่วยงานการกำกับดูแลการปกป้องข้อมูล (ICO) ได้ตามที่อยู่นี้ 

ที่อยู่: Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 5AF

หมายเลยโทรศัพท์: 0303 123 1113   

เว็บไซต์: www.ico.org.uk