Banner bg

Donate & Make a Difference To a dogs Life Today!

เชิญร่วมบริจาค

100% of your donation is spent on what matters most: transforming lives of dogs in need

About us

เราคือใคร
Mute icon
Content banner
เราคือ ใจด๊อก เรสคิว

We are Jai Dog Rescue

เรามีความเชื่อว่าสุนัขจรจัดทุกตัว ย่อมต้องมีวันที่เป็นของเขา ไม่ว่าชีวิตของพวกเขาจะเริ่มต้นแบบไหนก็ตาม  เราตั้งใจที่จะทุ่มเททำทุกอย่างให้เขาสามารถมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีความสุข 

เราตั้งใจทำงานกันอย่างเต็มที่ เพื่อเหล่าุนัขที่ไม่มีใครดูแล และต้องอยู่ท่ามกลางอากาศร้อน และพายุฝน 

เรามีเจตนาอันแม่นมั่นที่จะเปลี่ยนชีวิตของสุนัขจรจัดในประเทศไทย 

งานของเรา
Content banner
ใจนั้นคืออะไร

What is Jai?

คำว่าใจ อันเป็นคำที่ถูกนำมาใช้มากในภาษาไทย เพราะเป็นคำที่สื่อถึงความรัก ความจริงใจ  และในคำอื่น อีกมากมาย เช่น ใจกล้า ใจอ่อน และใจแข็ง เป็นต้น 

คำเหล่านี้เห็นได้ในสุนัขจรจัดที่เราเจอทุกวัน และก็เป็นอะไรที่เราเองก็พยายามยืนยัดในทุกสิ่งที่เรากระทำ ชื่อของเราจึงสะท้อนถึงแรงผลักดัน และเจตนาอันใหญ่หลวง อันเป็นพลังให้เราเดินหน้าต่อไป 

Content banner
Content banner
Content banner

สัตว์เร่ร่อนทุกตัวต้องมีวันที่ได้รับโอกาส

Every stray has its day

เราจึงมีความมุ่งมั่นกับงานของเราที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาจนกว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไป ด้วยความช่วยเหลือจากผู้ที่ให้การสนับสนุนเรา ทำให้สามารถเดินงานต่อไปได้มากขึ้น ดีขี้น และทำการเปลี่ยนแปลงได้มากยิ่งขึ้น งานของเราเพิ่งจะเริ่ม และเราก็จะพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตของเหล่าสุนัขจรจัดที่หวังพึ่งเรามีความสุข

ก็สามารถบริจาคได้เลย

Meet the Jai dogs

There are over 80 dogs who call The Farm home. Some are with us for only a few months while they wait to find their forever adoptive home. Others live with us here forever, safe in the knowledge that they’ll always be a part of the Jai Dog family. Your support makes that possible.

รับอุปการะสุนัขของใจด็อก

วันนี้ เรามีน้องๆ จำนวนกว่า 80 ตัวที่ถือว่าที่สวนแห่งนี้เป็นบ้านของเขา บางตัวก็เพิ่งจะได้เข้ามาอยู่ได้เพียงไม่กี่เดือน และยังรอคอยบ้านถาวรหลังใหม่ของเขาอยู่ ในขณะที่บางตัวก็จำเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่กับเราไปชั่วอายุขัยได้อย่างไม่มีกังวลใดๆ เพราะพวกเขาคือส่วนหนึ่งของครอบครัวใจด็อกเสมอ สิ่งนี้เกิดขึ้นได้เพราะการสนับสนุนจากคุณ 

ค่านิยมของเรา

Our values

ที่ ใจดอก เรสคิว เรายึดถือในจุดมุ่งหมายของเราอย่างเหนียวแน่น ที่จะช่วยเหลือสุนัขจรจัด ในประเทศไทยโดยเฉพาะ และยึดถือหลักสำคัญสี่ข้อ:

Content banner
ทำด้วยใจ

Compassion

เราดูแลและให้ความสำคัญในเรื่องผลกระทบที่เหล่าสุนัขจรจัดได้รับจากการถูกทำร้าย และ พยายามแก้ไขอย่างเต็มกำลัง 

Content banner
ทำงานร่วมกัน

Collaboration

เรายึดถือในการร่วมทำงานด้วยกัน โดยให้ความเคารพในวัฒนธรรมและความต้องการของชุมชนนั้น  

Content banner
ความเชื่อมั่น

Conviction

เรามีความเชื่อมั่นว่าสุนัขจรจัดในประเทศไทย ควรจะมีชีวิตที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ และความเชื่อมั่นอันนี้ คือแรงบันดาลใจให้เราทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้ได้มาซึ่งความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงและยืนนาน 

Content banner
ความมุ่งมั่น

Commitment

เราได้ให้คำมั่นสัญญาแด่เหล่าสุนัขจรจัดในประเทศไทยว่าพวกเขาสามารถพึ่งพาเราได้ และเราจะยืนหยัดต่อไปในความมุ่งมั่นนี้เพื่อปรับเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาให้เป็นที่สำเร็จ 

Content banner
Content banner
Content banner
Content banner