Hi from Jai: sign up to our monthly newsletter

ร่วมเป็นผู้รับข่าวสารจากเรา

First Name
Last Name
Email
Banner bg

Donate & Make a Difference To a dogs Life Today!

เชิญร่วมบริจาค

100% of your donation is spent on what matters most: transforming lives of dogs in need

เราคือใคร

About us
Mute icon
Content banner
เราคือ ใจด๊อก เรสคิว

We are Jai Dog Rescue

เรามีความเชื่อว่าสุนัขจรจัดทุกตัว ย่อมต้องมีวันที่เป็นของเขา ไม่ว่าชีวิตของพวกเขาจะเริ่มต้นแบบไหนก็ตาม  เราตั้งใจที่จะทุ่มเททำทุกอย่างให้เขาสามารถมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีความสุข 

เราตั้งใจทำงานกันอย่างเต็มที่ เพื่อเหล่าุนัขที่ไม่มีใครดูแล และต้องอยู่ท่ามกลางอากาศร้อน และพายุฝน 

เรามีเจตนาอันแม่นมั่นที่จะเปลี่ยนชีวิตของสุนัขจรจัดในประเทศไทย 

ใจนั้นคืออะไร

What is Jai?

คำว่าใจ อันเป็นคำที่ถูกนำมาใช้มากในภาษาไทย เพราะเป็นคำที่สื่อถึงความรัก ความจริงใจ  และในคำอื่น อีกมากมาย เช่น ใจกล้า ใจอ่อน และใจแข็ง เป็นต้น 

คำเหล่านี้เห็นได้ในสุนัขจรจัดที่เราเจอทุกวัน และก็เป็นอะไรที่เราเองก็พยายามยืนยัดในทุกสิ่งที่เรากระทำ ชื่อของเราจึงสะท้อนถึงแรงผลักดัน และเจตนาอันใหญ่หลวง อันเป็นพลังให้เราเดินหน้าต่อไป 

Content banner
Content banner

สัตว์เร่ร่อนทุกตัวต้องมีวันที่ได้รับโอกาส

Every stray has its day

เราจึงมีความมุ่งมั่นกับงานของเราที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาจนกว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไป ด้วยความช่วยเหลือจากผู้ที่ให้การสนับสนุนเรา ทำให้สามารถเดินงานต่อไปได้มากขึ้น ดีขี้น และทำการเปลี่ยนแปลงได้มากยิ่งขึ้น งานของเราเพิ่งจะเริ่ม และเราก็จะพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตของเหล่าสุนัขจรจัดที่หวังพึ่งเรามีความสุข

ก็สามารถบริจาคได้เลย

Meet the Jai dogs

There are over 80 dogs who call The Farm home. Some are with us for only a few months while they wait to find their forever adoptive home. Others live with us here forever, safe in the knowledge that they’ll always be a part of the Jai Dog family. Your support makes that possible.

Meet the Jai dogs

There are over 80 dogs who call The Farm home. Some are with us for only a few months while they wait to find their forever adoptive home. Others live with us here forever, safe in the knowledge that they’ll always be a part of the Jai Dog family. Your support makes that possible.

ค่านิยมของเรา

Our values

ที่ ใจดอก เรสคิว เรายึดถือในจุดมุ่งหมายของเราอย่างเหนียวแน่น ที่จะช่วยเหลือสุนัขจรจัด ในประเทศไทยโดยเฉพาะ และยึดถือหลักสำคัญสี่ข้อ:

Content banner
ทำด้วยใจ

Compassion

เราดูแลและให้ความสำคัญในเรื่องผลกระทบที่เหล่าสุนัขจรจัดได้รับจากการถูกทำร้าย และ พยายามแก้ไขอย่างเต็มกำลัง 

Content banner
ทำงานร่วมกัน

Collaboration

เรายึดถือในการร่วมทำงานด้วยกัน โดยให้ความเคารพในวัฒนธรรมและความต้องการของชุมชนนั้น  

Content banner
ความเชื่อมั่น

Conviction

เรามีความเชื่อมั่นว่าสุนัขจรจัดในประเทศไทย ควรจะมีชีวิตที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ และความเชื่อมั่นอันนี้ คือแรงบันดาลใจให้เราทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้ได้มาซึ่งความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงและยืนนาน 

Content banner
ความมุ่งมั่น

Commitment

เราได้ให้คำมั่นสัญญาแด่เหล่าสุนัขจรจัดในประเทศไทยว่าพวกเขาสามารถพึ่งพาเราได้ และเราจะยืนหยัดต่อไปในความมุ่งมั่นนี้เพื่อปรับเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาให้เป็นที่สำเร็จ 

Content banner
Hi from Jai

การทกั ทายจากใจ

Stay up to date with latest news and stories from The Farm by subscribing to our monthly newsletter. You can also follow us on Instagram and Facebook.

Content banner
Content banner
Content banner
Content banner
Content banner